Kurstillfälle

Psykologiska perspektiv på socialt arbete

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa grundläggande kunskaper om:

  • psykologi som vetenskapligt ämne
  • olika psykologiska teoritraditioner
  • psykologisk utvecklingsteori
  • psykologisk anknytningsteori
  • olika miljöfaktorers inverkan på individens psykologiska utveckling.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

  • tillämpa utvecklingspsykologiska teorier
  • tillämpa livsloppsperspektiv i analyser av personliga utvecklingsstadier på individnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

  • reflektera över psykologins bidrag till att förstå sociala problem
  • reflektera över psykologiska aspekter vad gäller ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VPV
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SO1043