Kurstillfälle

Palliativ vård

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa ett palliativt förhållningssätt, samt förstå betydelsen av kurativ och palliativ vårdintention för patienter och närstående
  • tillämpa ett reflekterande förhållningssätt i relation till de fyra hörnstenarna i palliativ vård; symtomkontroll, kommunikation och relation, närstående stöd och teamarbete
  • visa fördjupad kunskap om existentiella copingstrategier och krisreaktioner relaterat till palliativ vård
  • identifiera, analysera och bedöma samt hantera komplexa vårdbehov hos patienter i ett palliativt skede utifrån en modell för ”personcentrerad palliativ vård”
  • värdera och hantera smärta samt andra vanligt förekommande symtom/problem i palliativ vård utifrån evidensbaserad kunskap
  • sammanfatta, värdera och implementera aktuell forskning av vikt för palliativ vård.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VPX
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Sjuksköterskeexamen eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kurskod:
VÅ3128

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
4
Obligatoriska online träffar:
4

Ansök