Kurstillfälle

Medicinsk telefonrådgivning

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en fördjupad medicinsk kunskap för att kunna hantera komplexa, och ibland oförutsägbara situationer, företeelser och frågeställningar vid telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande vid telefonrådgivning kunna:

  • identifiera, bedöma, prioritera, åtgärda samt dokumentera behov av vård och vårdnivå
  • visa förmåga till självständiga och kritiska medicinska bedömningar, med hjälp av beslutsstöd där så behövs
  • värdera olika symtom utifrån allmänt förekommande sjukdomstillstånd inom primärvården med särskilt beaktande av möjliga differentialdiagnoser
  • hantera komplexa rådgivningssituationer utifrån gällande författningar och styrdokument så att patientsäkerheten, patientens integritet, självbestämmande och delaktighet främjas
  • visa förmåga att genomföra ett professionellt samtal med ett etiskt förhållningssätt och med beaktande av människors lika värde.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VQ3
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v37, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Legitimerad sjuksköterska.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3099

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
2

Ansök