Kurstillfälle

Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över och diskutera begreppen prestation, hälsa och tränarskap inom idrott och fysisk aktivitet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och olika vetenskapliga perspektiv
  • identifiera, dokumentera och analysera kritiska moment för prestationen inom idrott och fysisk aktivitet
  • identifiera, redogöra för och diskutera etiska frågeställningar och problem inom idrott och fysisk aktivitet i relation till begreppen prestation, hälsa och tränarskap
  • visa grundläggande förmåga att instruera, leda och delta i olika rörelseformer och rörelseaktiviteter inom idrott och fysisk aktivitet.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2VQC
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1118

Ansök