Kurstillfälle

Litteraturvetenskap I: Barn- och ungdomstexter i samhällsdialog

Kursen utgörs av läsningar och närstudier av främst västerländsk barn- och ungdomslitteratur, dess särart och utveckling. I kursen tillämpas grundläggande litteraturteoretiska termer och begrepp samt berättarkonstens teori i allmänhet. Vidare fokuseras på barn- och ungdomstexters produktions- och konsumtionsvillkor samt texternas funktion i nya medier. Den studerande får också möjlighet att inom ramen för kursen utveckla sin egen språkfärdighet, både muntligt och skriftligt genom att kommunicera och argumentera för egna tolkningar av barn- och ungdomstexter. Den studerande får samtidigt insikt i hur dessa texter blir redskap för barn och ungas personliga utveckling.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VQH
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
LI1036

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök