Kurstillfälle

Kollektiva lärprocesser och lärande organisation

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla en förmåga att främja kollektivt lärande i en organisation.

Kunskap och förståelse
Efter kursens slut ska studenten kunna:

  • diskutera olika teorier som behandlar en lärande organisation (1)
  • diskutera olika perspektiv på lärande organisation (2)
  • analysera och problematisera hur kollektivt lärande kan organiseras (3)

Färdigheter och förmågor
Efter kursens slut ska studenten kunna:

  • reflektera över hur kollektiva lärprocesser kan främjas (4)
  • planera och genomföra aktiviteter med syfte att skapa kollektivt lärande (5)
  • argumentera för hur kollektivt lärande kan främjas på en arbetsplats (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursens slut ska studenten kunna:

  • visa förståelse för olika perspektiv på lärande organisation och dess konsekvenser för hur lärande kan främjas (7)Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VQQ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Individuella lärprocesser och kompetensutveckling, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA2012

Ansök