Kurstillfälle

Matematik för konstruktionstekniker

Kursen behandlar basfärdigheter i algebra som är väsentliga för konstruktionstekniker på högskolenivå.

Inledningsvis behandlas algebraiska förenklingar och omskrivningar för såväl polynom som rationella uttryck och i samband med detta studeras numerisk förståelse och taluppfattning genom begreppen närmevärde och felfortplantning.

Kursen fortsätter därefter att behandla matematiska uttryck i form av potenser, kvadratrötter och logaritmer samt ekvationer och formeltransformationer där sådana uttryck förekommer.

Betydelsefulla moment som också behandlas är trigonometri i rätvinkliga trianglar, trigonometriska uttryck samt trigonometriska ekvationer.

Kursen avslutas med några grundläggande moment från den matematiska analysen som t ex funktionsbegreppet inkl räta linjer, potensfunktioner och exponentialfunktioner samt linjära ekvationssystem.
Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VQS
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MA1043