Kurstillfälle

Utbildningssystemet i Sverige

Kursens övergripande mål är att de studerande bekantar sig med utbildningen i den svenska barn- och ungdomsskolan samt med lärarutbildning i Sverige.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • ha kännedom om hur utbildning är organiserad i Sverige för barn och ungdomar,
  • visa insikt i demokratins betydelse för arbetet i skolan,
  • visa viss kännedom om lärarutbildning i Sverige,
  • jämföra utbildning i Sverige med utbildning i sitt eget land.

Obligatoriska fysiska träffar  10 st (plus några dagar fältstudier på skolor)


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VQT
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v37, 2017 - v48, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PE1012