Kurstillfälle

Effektiv Energianvändning

I kursen behandlas metoder för att kartlägga energianvändningen i byggnader och verksamheter samt åtgärder för energieffektivisering och består av tre huvudsakliga delar: Energiberäkning, energideklaration och energikartläggning. Teori, lagtexter och hjälpmedel beskrivs. Praktiska studier av byggnader och företag samt beräkningar genomförs.
Kursen börjar med förberedande teori inför att utföra en energiberäkning i syfte att bestämma en byggnads energiprestanda. Därefter beskrivs hur en energideklaration genomförs där fastighetens energianvändning fördelas på uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsenergi samt verksamhetsenergi. Syftet är att bestämma en byggnads energiprestanda samt hitta energieffektiva åtgärdsförslag.

I en energikartläggning studeras förutom fastighetens status även energianvändningen i olika typer av verksamheter såsom tillverkande företag och tjänsteföretag. Här är analys av elektriska maskiners funktion och elanvändning viktig och man lär sig olika analysmetoder för att beräkna energisparpotential i olika processer såsom kylning, uppvärmning, maskindrift, ventilation, belysning m.m. För att kunna förstå olika energieffektiviseringsåtgärders potential är det viktigt att kunna dela upp en verksamhets/företags energianvändning i stöd- respektive produktionsprocesser. I detta moment genomförs en energikartläggning på ett företag som sedan presenteras i en rapport vilken ska omfatta Energimyndighetens minimikrav och rekommendationer för en energikartläggning.

Olika typer av beräkningsmetoder för att kartlägga energianvändningen och energisparpotentialen i företag och byggnader ingår, liksom att göra enklare ekonomiska bedömningar av energibesparande åtgärder

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VQU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Grundläggande energilära för energitekniker 7,5 högskolepoäng, Elinstallation begränsad behörighet 15 högskolepoäng och Installationsteknik för energitekniker 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG1010

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök