Kurstillfälle

Husbyggnadssystem

I kursen behandlas förekommande stomsystem och detaljer för flerbostadshus, kontor och industrilokaler. Områden som brandskyddsprojektering, fuktdimensionering, ljudprojektering och funktionskrav i bostäder kommer även att belysas. Under kursens gång kommer en inlämningsuppgift att utföras där ett antal byggtekniska detaljer skall utarbetas. Lufttäthetsprovning kommer även att studeras.

Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VQZ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Byggprojekt småhus, 15 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Bygg-CAD 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Byggfysik, 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY2019

Ansök