Kurstillfälle

Teman inom tillämpad engelsk lingvistik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa på insikt om och fördjupad förståelse för de utvalda områdena inom tillämpad lingvistik och de huvudsakliga teorier, metoder och kontroverser som förknippas med dessa
  • demonstrera analytisk förmåga att använda och kritiskt närma sig nyckeltermer- och begrepp inom tillämpad lingvistik
  • visa förståelse för och kritiskt granska centrala tillämpningar inom tillämpad lingvistik, i synnerhet sådana som drivs av teknologi, såsom i datorassisterad språkinlärning (CALL) och korpuslingvistik
  • identifiera och kritiskt utvärdera samtida källor i form av inflytelserika grupper för forskning och policyskapande inom tillämpad lingvistik (såsom professionella organisationer och internationella tidskrifter)
  • kommunicera idéer, utveckla argument och diskutera vetenskapliga arbeten på ett sätt som visar på en hög nivå av kommunikativ kompetens i akademisk engelska i både tal och skrift.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VR4
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 högskolepoäng i engelska på grundnivå varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B); IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EN3075

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8

Ansök