Kurstillfälle

Metoder inom tillämpad engelsk lingvistik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika typer av data som används inom tillämpad språkvetenskaplig forskning
  • kritiskt diskutera för- och nackdelar hos vanligt förekommande metoder som används för att besvara forskningsfrågor om språket
  • kritiskt utvärdera språkvetenskapliga data som presenterats i tidigare forskning med avseende på relevansen hos materialet, lämpligheten i den analytiska modellen, samt validiteten hos de hävdade resultaten
  • tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data, genom att ta hänsyn till viktiga variabler som kan påverka resultaten i språkvetenskaplig forskning
  • presentera språkliga data av både kvalitativa och kvantitativa slag i akademisk text, samt diskutera metodologisk analys muntligt, med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VR8
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 högskolepoäng i engelska på grundnivå varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B); IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
EN3073

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8

Ansök