Kurstillfälle

Examensarbete för magisterexamen i pedagogiskt arbete

Under kursen planerar och genomför den studerande självständigt och i samråd med handledare en undersökning av vetenskaplig karaktär med relevans för pedagogisk praktik. I detta arbete ingår att formulera och motivera en problem- och syftesformulering samt forskningsfrågor för undersökningen, vilka relateras till forskning inom ett valt område inom utbildningsvetenskap. Vidare ingår att välja, motivera och tillämpa lämpliga teorier och metoder för studien samt att presentera undersökningen skriftligt i en vetenskapligt upplagd uppsats. I kursen ingår också att försvara sitt examensarbete och att opponera på ett annat arbete under ett ventileringsseminarium.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VRB
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3065

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6

Ansök