Kurstillfälle

Hållbara energisystem

Kursen inleds med en genomgång av olika tekniker för att generera el och alstra värme ur förnybara resurser i hållbara energisystem. Särskilt beskrivs tekniska principlösningar för anläggningar för elproduktion från solenergi, vatten-, vind-, vågkraft, geotermi,
bioenergi och värmeproduktion från solenergi, geotermi, bioenergi. Av särskilt intresse är också anläggningar som kombinerar el och värmeproduktion samt hybridsystem, såsom till exempel sol- och vindkraftsystem, sol- och biobränslesystem.
Vidare behandlas system i olika skalstorlekar: enskilda byggnader, samhällen/städer, länder/kontinenter. I denna del av kursen behandlas metoder för att modellera system på olika nivåer i form av ett projektarbete.
I den avslutande delen värderas miljöpåverkan och kostnader beräknas ur ett livscykelperspektiv för enskilda tekniker och systemlösningar.

Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VRH
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v40, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Tekn. kandidat-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med huvudområde/inriktning inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG3012

Ansök