Kurstillfälle

Projektkurs i solenergisystem eller energieffektiva byggnader

Kursen börjar med gemensamma föreläsningar med bakgrundsinformation om gruppdynamik, projekthantering/ledning samt teknisk kommunikation. Studenterna introduceras till projektämnen och flera projektgrupper bildas som väljer ett projektämne.

I andra delen av kursen kommer studenterna att organisera och definiera sina projekt på detaljnivå. Studenterna skall bryta ner sina projekt i deluppgifter, samla information och välja lämpliga arbetsmetoder. Under projektens lopp kommer studenterna regelbundet att lämna in statusrapporter och ha muntliga presentationer om projektets framsteg för både kursmedlemmar och klient/uppdragsgivare. Slutligen skall en slutrapport skrivas av varje grupp och indivuellt samt en muntlig slutredovisning genomföras.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VRK
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v44, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MÖ4005

Ansök