Kurstillfälle

Dynamisk simulering av energisystem

Kursen börjar med att studentern undersöker olika simuleringsprogram och presenterar dem för varandra i ett seminarium med efterföljande diskussion. Därefter går man igenom grunderna för simuleringsprogram för att sedan gå in på detaljer i ett specifikt simuleringsprogram, TRNSYS, med en blandning av föreläsningar och övningar. Vidare tar man fram en problemställning och diskuterar planerna för projektet som genomförs som hemuppgift och som ska innehålla val av komponentmodeller, design av styrprincipen och uppbyggnad av ett komplett system som ska testas med parameterstudier.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VRL
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v45, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 30 hp Energi och miljöteknik på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Tekn. kandidat-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med huvudområde/inriktning inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG4004

Ansök