Kurstillfälle

Termisk solkraft

Koncentrerande solfångare av olika slag behandlas med teoretiska modeller tillsammans med deras användning i olika tillämpningar för solkraft: power tower, trough, Fresnel reflektorer, big dish and dish stirling system. Kraftcycler och högtemperatur värmelagring belyses som nödvändiga komponenter i ett komplett solkraftssystem.

Hybridystem med t.ex. avsaltning gås igenom och analyseras med simuleringsprogram. Det aktuella läget i världen för solkraft (forskning och marknaden) redovisas och faktorer som påverkar lönsamhet för solkraft tas upp och diskuteras.

En fallstudie genomförs som en hemuppgift (projekt) där studenterna ska själva formulera mål och planera arbetet. Målen och planering diskuteras i ett seminarium och resultaten i ett annat och hela projektet ska beskrivas och analyseras i en skriftlig rapport.


Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VRM
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v41, 2017 - v46, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MÖ4004

Ansök