Kurstillfälle

Introduktion till grafisk design och informatik

Denna kurs sätter in begreppen grafisk design och informatik i sina sammanhang. Branschens arbetsroller, arbetsflöde och utveckling behandlas. Några av de programvaror som används inom områdena introduceras och olika grafiska material behandlas.
Kursen berör grundläggande de kreativa och produktionsmässiga steg som en grafisk produktion består av, från idé till färdig produkt.
Designprocessen diskuteras övergripande med avseende på de olika steg som finns i processen och de roller som de olika aktörerna har. Dessutom diskuteras rådande upphovsrättslagstiftning och hur den påverkar den grafiska formgivarens arbete.
I kursen berörs bl.a. olika dokument- och bildformat, olika publiceringsformer, skillnaden mellan objekt/vektor- och pixelgrafik, bildupplösningens betydelse vid bildåtergivning, grundläggande färgperception och de betingelser som påverkar den uppfattade kulören. Även RGB-, CMYK- och dekorfärgsystem berörs, liksom anledningen till deras enhetsberoende karaktär och därigenom vikten av färgstyrning.
För tryckta publikationer berörs utbudet av olika grafiska material och hur valet av material påverkar det grafiska uttrycket samt möjligheten till val av olika typer av efterbehandlingar.
För digitala publikationer belyses bl.a. hur skript-, märk- och stilmallsspråk möjliggör funktioner och styr utseendet för presentation på skärm.
Kursen belyser även hur tryckmediet och skärmmediet förhåller sig till andra medier, med deras respektive styrkor och svagheter, och sätter den grafiska produktionen i ett historiskt perspektiv.
Kunskapen om och användningen av korrekt terminologi inom områdena löper som en röd tråd genom introduktionskursen.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VRV
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1083

Ansök