Kurstillfälle

Grafisk design och profilering

Kursen kretsar kring den grafiska designen som uttrycksmedel, och att utveckla studentens förmåga att behärska detta uttrycksmedel.

Kursens innehåll bottnar i att teoretiska kunskaper omsätts i praktiken och en större del av kursens examinationsmoment utgörs av just praktiska designuppgifter. Genom en iterativ designprocess tränas studenten i att skapa nya eller redesigna befintliga grafiska profiler och att utvärdera grafiska profiler baserade på bland annat tekniska krav, organisationens varumärke och dess identitet och image.

Genom att behärska teorier kring den kreativa processen, nyttja skissteknik och kunna skapa illustrationer och symboler i modern illustrationsprogramvara underlättas och genomförs designarbetet. Studenten reflekterar kring sin egen kreativa process och medvetandegör sitt förhållande till den (såsom de egna kvalitetskraven, källor till inspiration och förhållandet till kritik).

Kursen berör särskilt vikten av gedigen research – vilket också studenten får prova på – för att kartlägga målsättningen med den grafiska formgivningen. Därutöver behandlar kursen teorier och modeller inom kommunikation (bl.a. Shannon–Weavers kommunikationsmodell), kognition och perception (t.ex. gestaltlagarna) och semiotik. Metoder för att utvärdera och förbättra en grafisk formgivning berörs, vilka studenten även använder för att optimera sin design.

Terminologin inom området diskuteras och kontrasteras aktivt för att studenten ska kunna benämna sin egen arbetsprocess och design, och i förlängningen även självständigt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom området.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VRW
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 5/A5 samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
GT1041

Ansök