Kurstillfälle

Webbdesign 1

Kursen sammanfattas i ett enskilt projektarbete där en fungerande responsiv webbplats utvecklas.

Kursen fokuserar till en början i huvudsak på markeringsspråket HTML, dess grundläggande element, attribut, värden, semantiska betydelser samt vikten av en välsektionerad och genomtänkt informationsarkitektur.

I ett tidigt skede introducerar kursen även ett examinerande projektarbete där studenten utgår från sin egen moodboard, skapar en mockup av en webbplats och sedan längre fram i kursen realiserar denna webbplats med hjälp av HTML och CSS.

Kursen fortsätter med markeringspråket CSS, id, klasser och pseudoklasser.

Efter lektioner och övningar i HTML och CSS, ska studenten lära sig att tillämpa “media queries“ för att göra webbsidor responsiva.

Fortlöpande under kursen blir användbarhet, SEO och navigationssystem föremål för undervisningen. Kursen beskriver även livscykelmetoder för webbutveckling.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VRY
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1092

Ansök