Kurstillfälle

Geoteknik

Studenten ska skaffa sig kunskaper inom jordmaterialläran och jordmekaniken. Kunskaper ska också inhämtas om olika grundläggningsmetoder för byggnader och anläggningar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för jordarternas uppbyggnad, indelning och benämning.
  • beskriva spänningstillståndet i jorden
  • redogöra för olika jordars deformations- och hållfasthetsegenskaper
  • beskriva undersökningsmetoder i fält och laboratorium för jord
  • utföra beräkningar av sättningar, bärighet och jordtryck
  • förstå orsaker till stabilitetproblem i slänter
  • redogöra för grunläggningsmetoder för byggnader och vägar.
  • redogöra förl olika grundförstärkningsmetoder

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VS2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Byggstatik och hållfasthetslära, 7,5 hp Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY2010

Ansök