Kurstillfälle

Vägplanering

Kursen behandlar hur planeringsprocessen ser ut från övergripande planering till arbetsplan och bygghandling, metoder för geometrisk och konstruktiv utformning samt processen för planering av drift- och underhållsåtgärder. Nationella regler, allmänna råd och tekniska beskrivningar gås igenom. Olika metoder och beräkningshjälpmedel presenteras och enkla övningar genomförs. Viktiga moment är också att beskriva hur konstruktionens utformning och tillstånd inverkar på framkomlighet, säkerhet, komfort och miljö under olika årstider.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VS5
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v5, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 60 hp inom byggarbetsledar- eller byggingenjörsutbildning åk 1 och 2 eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY2018

Ansök