Utbildningsplan

Utbildningsplan: Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Franska 300 högskolepoäng

Programkod: LAGYA
Inriktningskod: SVFR
Inriktningsansvarig: Lena Arnesdotter
Fastställd:
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet 2011-02-23.
Gäller fr.o.m. 2012-05-30.
Reviderad:
Reviderad 2014-03-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-03-07.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.3 Utbildningsprogrammets mål

2. Huvudsaklig uppläggning

3. Programmets kurser

4. Examensbenämning

5. Behörighetskrav Visa information om behörighetskrav

  • För antagning till ämneslärarprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet för högskolestudier områdesberhörighet 6, samt den särskilda behörighet som gäller för de undervisningsämnen som ingår i den valda utbildningen.

6. Summary in English

6. Övrigt

Programtillfällen

Vårterminen 2015

Anmälningskod:HDA-V2NU6
Programinriktning:Svenska - Franska
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6c samt Franska steg 3, lägst C-språk kurs B
Programstart:v4, 2015
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Anmälningsdatum:2014-10-15

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:40