Utbildningsplan

Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Franska, 300 högskolepoäng

Inriktningsansvarig:
Programkod:
LAGYA
Inriktningskod:
SVFR
Fastställd:
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet 2011-02-23
Utbildningsplanen gäller fr.o.m. 2012-05-30
 

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.3 Utbildningsprogrammets mål

2. Huvudsaklig uppläggning

3. Programmets kurser

4. Examensbenämning

5. Behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 6c samt Franska steg 3, lägst C-språk kurs B

Programtillfällen

Vårterminen 2014

Anmälningskod:HDA-V2LYA
PrograminriktningSvenska - Franska
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6c samt Franska steg 3, lägst C-språk kurs B
Programstart:v4, 2014
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Anmälningsdatum:2013-10-15

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:40