Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - nätbaserad utbildning, 300/330 högskolepoäng

För dig som vill utbilda dig till lärare erbjuder Högskolan Dalarna ämneslärarutbildning för undervisning i gymnasieskolan med historia som ingångsämne. Utbildningen ger också behörighet för undervisning inom grundskolans årskurs 7-9.

Det är en nätbaserad utbildning som leder till ämneslärarexamen om 300 högskolepoäng på avancerad nivå med möjlighet att undervisa i två ämnen.

Utbildningen byggs upp av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolan. I utbildningen ingår två examensarbeten.

Ämnesstudierna i historia omfattar 120 högskolepoäng. Därutöver läser du ytterligare ett ämne om 90 högskolepoäng. Följande ämneskombination erbjuds med historia som ingångsämne:

  • Historia i kombination med religion.

Utbildningen inleds med ett ämnesblock som innehåller två terminers studier i historia med didaktisk inriktning följt av en termins pedagogiska-didaktiska studier och verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet. Vissa kurser innehåller 1-2 obligatoriska träffar i Falun.

För ytterligare information kontakta:
Maj Lassbo, e-post mla@du.se eller telefon 023-77 82 05 
Göran Johansson, e-post gjo@du.se eller telefon 023-77 82 57

Programtillfällen

Vårterminen 2016

Anmälningskod:
HDA-V2RRB
Programstart: v3 , 2016
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 6c samt Hi A

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 2
Obligatoriska online träffar: 40