Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Engelska - nätbaserad utbildning, 270 högskolepoäng

För dig som vill utbilda dig till lärare erbjuder Högskolan Dalarna ämneslärarutbildning för undervisning i årskurs 7-9 med engelska som ingångsämne. 

Det är en nätbaserad utbildning som leder till ämneslärarexamen om 270 högskolepoäng på avancerad nivå med möjlighet att undervisa i tre ämnen.

Utbildningen byggs upp av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning inom grundskolan. I utbildningen ingår två examensarbeten.

Ämnesstudierna i engelska omfattar 90 högskolepoäng. Därutöver väljer du ytterligare två ämnen om vardera 45 högskolepoäng. Följande ämneskombinationer är möjliga med engelska som ingångsämne:

  • Två av ämnena geografi, historia eller religion.

Tänk på att behörighetskraven för olika ämnen varierar. För att läsa religion eller historia krävs, utöver kraven för ingångsämnet engelska, gymnasiekursen Historia A.   

Utbildningen inleds med ett ämnesblock som innehåller två terminers studier i engelska med didaktisk inriktning följt av en termins pedagogiska-didaktiska studier och verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet. Vissa kurser innehåller 1-2 obligatoriska träffar i Falun.

För ytterligare information kontakta:
Maj Lassbo, e-post mla@du.se eller telefon 023-77 82 05 
Göran Johansson, e-post gjo@du.se eller telefon 023-77 82 57