Kurser

Audiovisuell produktion, grund

Programmets första termin består av fyra kurser:

1. Introduktion till audiovisuell produktion 7,5 hp
2. Ljud- och musikskapande till rörliga bilder 7,5 hp
3. Bildkomponerande I 7,5 hp
4. Audiovisuell representation I 7,5 hp

Den första terminen ger grundläggande kunskaper och färdigheter. Även om redan första kursen innehåller en produktionsuppgift, studeras ljud/musik- respektive bildskapande i separata kurser. Terminens sista kurs handlar om hur samhälliga föreställningar gestaltas och tolkas i audiovisuella medier.

Audiovisuell produktion, fortsättning

Den andra terminen innehåller också fyra kurser:

1. Bildkomponerande II 7,5 hp
2. Ljudläggning till rörliga bilder 7,5 hp
3. Analys av audiovisuella produktioner 7,5 hp
4. Audiovisuellt berättande 7,5 hp

Terminen vidareutvecklar för områdets relevanta kunskaper och färdigheter. I de båda första kurserna är ljud/musik- respektive bildskapande fortfarande separerade, medan dessa uttryck under resten av terminen – och resten av utbildningen – är integrerade.

Audiovisuell artist

1. Estetiska strategier i audiovisuell produktion 7,5 hp
2. Audiovisuella installationer för publika miljöer 7,5 hp
3. Audiovisuell representation II 7,5 hp
4. Creative VJ 7,5 hp

Detta är programmets termin med mesta möjliga betoning av konstnärligt skapande. Tanken är att Du som student ska utveckla Din kreativitet inom några olika produktionsområden. Terminens tredje kurs behandlar hur emotionella och existentiella tillstånd kan gestaltas i audiovisuella produktioner.

Audiovisuell kommunikation

1. Kommunikationsteorier 7,5 hp
2. Planerad kommunikation 7,5 hp
3. Audiovisuell kommunikation 7,5 hp
4. Uppsats 7,5 hp

De båda första kurserna ges av ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap och syftar till att introducera begreppet planerad kommunikation och allt vad som hör till detta. I en särskild produktionskurs tillämpas kunskaperna om planerad kommunikation. En uppsatskurs avslutar terminen.

Audiovisuell produktion, fördjupningskurs 30 hp

Den här terminslånga kursen har tre delkurser:

1. Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp
2. Individuellt vald fördjupning 7,5 hp
3. Examensarbete 15 hp

Den här terminskursen som är examensterminen går huvudsakligen ut på att Du skriver en uppsats med tillgång till handledning. Uppsatsarbetet förbereds med en delkurs om vetenskapsteori och vetenskapligt hantverk. I den andra delkursen läser Du Dig till en fördjupad kunskap inom ett utvalt område. Därefter handlar det enbart om den framväxande uppsatsen. Se här prov på examensuppsatser som skrivits i ämnet ljud- och musikproduktion.

Audiovisuell produktionspraktik 30 hp

Denna kurs, också terminslång, har två delkurser:

1. Projektarbete 15 hp
2. Audiovisuell produktion i praktiken 15 hp

I den första delkursen planerar, genomför och redovisar Du en produktion som gärna får vara en beställning eller på annat sätt knuten till en utomstående partner. Du ska arbeta i en projektgrupp som Du leder. Kursen avslutas med en arbetsförlagd utbildning, där Du förbereder Ditt kommande yrkesliv.