Kurser

Termin 1: Audiovisuell introduktion

1. Introduktion till audiovisuell produktion 15 hp
2. Audiovisuell  komposition 15 hp

Termin 2: Audiovisuell produktion

1. Audiovisuell berättande 15 hp
2. Audiovisuell gestaltning 7,5 hp
3. Vetenskaplig uppsats 7,5 hp

Termin 3: Audiovisuell artist

1. Audiovisuella installationer 15 hp
2. Audiovisuell performance 15 hp

Termin 4: Audiovisuell arbetet i världen

1. Kommunikationsteorier 7,5 hp
2. Entreprenörskap för medieproducenter 7,5 hp
3. Medieproduktion som projektarbete 15 hp

Termin 5: Audiovisuell produktion, fördjupningskurs 30 hp

Delkurser:

1. Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp
2. Individuellt vald fördjupning 7,5 hp
3. Examensarbete 15 hp

Termin 6: Audiovisuell produktionspraktik 30 hp

Delkurser:

1. Projektarbete 15 hp
2. Audiovisuell produktion i praktiken 15 hp