Masterprogram i Business Intelligence, 120 högskolepoäng

Business Intelligence gör Dig till en vinnare!

 

Från och med hösten 2011 kommer vi som första lärosäte i Sverige och som ett av de få i Europa, att börja utbilda i 'riktig' Business Intelligence.

 

Så här säger några av våra studenter:

                       

                  Majbritt Felleki,              Roger Nyberg,                 Dao Li,

                      doktorand                   doktorand                  doktorand

 

"Med det unika tvärvetenskapliga Masterprogrammet i Business Intelligence på Högskolan Dalarna får du den bästa chansen till en lyckad karriär, oavsett om du vill arbeta som forskare, för ett privatägt företag eller för en myndighet. Vill du vara med från början? Det är upp till dig att välja."

 

Som student hos oss kan du göra en av ditt livs bästa investeringar. Du kan bli en av företagets viktigaste medarbetare och med din masterexamen inom Business Intelligence har du möjligheter att få ett attraktivt arbete, i Dalarna, i Sverige i Europa och hela världen.

RÄTT ELLER FEL BESLUT - DET KAN GÖRA SKILLNADEN!

 

Kontakta programansvarig (programmanager.bi@du.se) så får du veta mer om riktig Business Intelligence.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UF5
, International students only!
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande examen, samt minst tre av följande kurser; Matematik för avancerad statistik, Grundnivå 2, 7,5 hp; Mikroekonomi, Grundnivå 2, 7,5 hp; Introduktion till objektorienterad programmering, Grundnivå 1, 7,5 hp; Data analys och statistik grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper; Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper; eller motsvarande kunskaper.; Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B.

Ansök

Ansök på Antagning.se

Anmälningskod:
HDA-H2UZ3
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande examen, samt minst tre av följande kurser; Matematik för avancerad statistik, Grundnivå 2, 7,5 hp; Mikroekonomi, Grundnivå 2, 7,5 hp; Introduktion till objektorienterad programmering, Grundnivå 1, 7,5 hp; Data analys och statistik grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper; Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper; eller motsvarande kunskaper.; Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B.

Ansök

Ansök på Antagning.se