Byggingenjör, 180 högskolepoäng

Byggingenjörsprogrammet ger dig kunskaper om hur man planerar, bygger och underhåller byggnader och vägar.

 

Hur läser du?

Utbildningen är projektbaserad vilket innebär att många kurser genomförs med ett verkligt byggprojekt som bas. Här får du möjlighet att planera och utforma byggnader och vägar med hänsyn till tekniska, estetiska och funktionella aspekter. Ett exempel på ett verkligt projekt som är gjort i nära kontakt med byggnäringen är projektet Helikopterplattan.

Under din utbildning har du kontakt med byggnäringen där du får möjlighet att omsätta teorierna i praktiken. Några av kurserna innehåller moment som ska utföras hos företag. Företaget utser en kontaktperson som också kan bli din handledare vid examensarbetet.

Vad läser du?

Du får breda kunskaper i byggteknik och i hur man projekterar och producerar hus, vägar, broar m.m. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter, ofta i projektform tillsammans med andra.

Under programmets första år läser du grundläggande kurser i ingenjörsarbete, byggteknik och CAD med tillämpning i ett byggprojekt om småhus. Under andra och tredje året ligger fokus på husbyggnadsteknik, konstruktionsberäkningar och vägprojektering.

För mer information om kurser i programmet, se studieplan.

Efter utbildningen kan du ta ut en högskoleingenjörsexamen.

Vad blir du?

Programmet möjliggör flera olika yrkesval inom byggsektorn. Du kan arbeta med projektering på ett arkitekt- eller konstruktionskontor, eller på ett byggentreprenadföretag som arbetsledare eller projektledare. Du kan också arbeta med fastighetsförvaltning på bostadsbolag eller som handläggare på kommunernas byggkontor.

Arbetsmarknaden för byggingenjörer har varit bra under flera år och förväntas fortsätta vara det framöver.

 

 

Vem ser till att pelare och balkar är rätt dimensionerade?
Att vägen håller för trafiken, att planlösningen blir spännande men samtidigt kostnadseffektiv?

Vill du ha ett varierande och spännande jobb?
Läs till byggingenjör!

 Anmäl dig till vår byggingenjörsutbildning hos antagning.se. Antagning inför höstterminen 2014 öppnar i mitten av mars.

Om du saknar behörighet erbjuder Högskolan Dalarna ett Tekniskt basår där du får möjlighet att komplettera med de kurser du saknar.

Antagning inför höstterminen 2013 är stängd.