Detaljhandelsprogrammet

Detaljhandelsprogrammet, 120 högskolepoäng

Detaljhandelsprogrammet förbereder dig för spännande arbeten i en av de största och mest dynamiska branscherna i Sverige. Inom handeln finns möjligheter till många olika karriärer, till exempel:

  • Butikschef
  • Avdelningschef
  • Inköpare
  • Affärsutvecklare
  • Centrumledare

Internationaliseringen i många av våra stora handelsföretag möjliggör arbete i andra länder. Handelns förvandling mot att bli mer och mer fritids- och turisminriktad öppnar möjlighet mot arbeten kopplade till upplevelseindustrin.

Programmets uppbyggnad ger Dig möjligheter

Programmet fokuserar på kurser inriktade mot handelsbranschen där service management, ledarskap, marknadsföring och försäljning är viktiga begrepp. Du kan själv olika långa utbildningsalternativ. Det finns möjlighet att avsluta studierna efter två år och erhålla en högskoleexamen om 120 högskolepoäng. Läser du tre år kan du ta ut en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne.

Utbildningen är förlagd i Borlänge

Utbildningen är förlagd till Borlänge där det finns en varierad studiemiljö med stora internationella inslag. Ett antal närliggande program som t ex Turismprogrammet, Civilekonomprogrammet, och International Business Management bidrar till att utbytet med andra affärsinriktade studenter blir rikligt. Detta sker i stor utsträckning i ett aktivt förenings- och kårliv.

Möjligheter att studera utomlands och få stipendium

Högskolan Dalarna har avtal med en lång rad utländska universitet vilket underlättar för dig som vill förlägga delar av utbildningen utomlands. Det finns även möjlighet att söka stipendium för dig som vill studera eller praktisera i Europa. www.du.se/utlandsstudier