Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet, 180 högskolepoäng

En bild som beskriver programmet

Intresserad av IT-forensisk teknik, IT-säkerhet, datateknik, nätverksteknik och programmering? Gillar du problemlösning och tekniska utmaningar? Är du strukturerad och analytisk? Kan du prestera under hög arbetsbelastning och stress? Då är det här utbildningen för dig!

Det här kan du arbeta med

IT-forensiska undersökningar, IT-säkerhet, data- och nätverksteknik samt programutveckling är exempel på yrkesområden som blir allt viktigare i vårt moderna samhälle. Om du vill arbeta inom något av dessa områden så ger en examen från Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet en bra start på din framtida karriär.

IT-forensiker efterfrågas allt mer. IT-forensiker utför kriminaltekniska undersökningar av digitala media. De söker och säkrar spår i datatekniska utrustningar samt utreder och beskriver incidenter. En IT-forensiker har en rejäl grund av datatekniska kunskaper.

Ett viktigt yrkesområde är IT-säkerhet. Det förutsätter djupa kunskaper inom datateknik. Man måste i detalj förstå hur datasystem och programvaror fungerar för att kunna bedöma och förhindra svagheter som kan leda till intrång eller andra typer av incidenter.

Mjukvara konstrueras, underhålls och vidareutvecklas av programmerare. Datatekniker brukar ansvara för drift och underhåll av datasystem. Programmerare och datatekniker måste ha kunskaper i datateknik och bör även känna till olika typer säkerhetsproblem och hur de kan hanteras.

Utbildningens innehåll

Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet består till en stor del av grundläggande datatekniska kurser samt ett antal fördjupande kurser inom IT-forensisk teknik och IT-säkerhet. Därför är det en stor fördel om du har bra datorvana och erfarenhet av programmering redan när du söker till utbildningen, även om det inte är ett formellt krav.

En stor del av undervisningen ges på distans, vilket innebär att du ofta kan följa med i undervisningen hemifrån. För att lyckas med studierna krävs en bra studieteknik och studiedisciplin. Som studerande måste du ha tillgång till dator utrustad med webb-kamera och headset samt en hyfsat snabb nätverksanslutning, se Utrustning som du måste ha, i kolumnen till vänster. Datorn kommer du även att behöva för att arbeta med de uppgifter som ingår i utbildningen.

Den distansbaserade undervisningen kombineras med träffar på campus. Antalet campusträffar i en kurs varierar beroende på kursens längd, aktuellt ämne och innehåll. I vissa kurser ingår färdighetsträningar, dessa kräver att man träffas oftare. Vanligtvis så ingår två till fem campusträffar i en kurs. I utbildningen förekommer några få kurser som är helt campusbaserade, det vill säga, kräver full närvaro på campus. En del andra kurser i utbildningen är stort sett helt nätbaserade, inga campusträffar ingår, förutom den slutliga examinationen.

Engelska är undervisningsspråk i ett antal av utbildningens kurser. Mer information om kurserna och deras innehåll hittar du via Programmets kurser i kolumnen till vänster.

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen med inriktning mot Digitalbrott och eSäkerhet inom huvudområdet Datateknik. Du kan söka till Masterprogrammet i Business Intelligence efter att du har tagit examen. Masterprogrammet i Business Intelligence är ett tvåårigt program i vilket avancerade kurser i ämnen såsom datateknik, statistik och ekonomi ingår.