Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng

Välkommen att läsa ekonomi vid Högskolan Dalarna

Ekonomprogrammet är för dig som söker en bred utbildning med många framtida och spännande karriärmöjligheter. Utbildningen är bred och inriktar sig på ett flertal yrken till exempel revisor, marknadschef, nationalekonom och HR-chef (se länken ”Jobb efter avslutade studier”). Högskolan Dalarna har ett flertal avtal med utländska universitet vilket gör att du kan förlägga delar av din utbildning utomlands.

Utbildningens innehåll

Kurserna i programmet är blandade vad gäller pedagogiskt upplägg och innehåller oftast delar som tenteras. I hög utsträckning bygger kurserna på eget arbete, vilket innebär att man genom utbildningen får träning i muntlig och skriftlig framställning. Inom kurserna får du arbeta med olika praktikfall, fiktiva och verkliga. Du kommer i kontakt med olika företrädare för näringslivet, vilka deltar som gästföreläsare och inspiratörer.

Programmet är förlagt till Campus Borlänge, här finns bibliotek, cafeteria och runt dessa återfinns föreläsningssaler, datamiljöer och gruppytor. Lärare, studievägledning och administration finns i nära anslutning. 

Högskolan Dalarna har inrättat praktikformen Studentmedarbetarbetare, som underlättar för dig att arbeta extra hos en arbetsgivare vars verksamhet är relevant för din utbildning. Du som student, kan då få arbetslivserfarenhet och kontaktnät inom regionens näringsliv.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UZ7
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se