Industriell ekonomi

Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng

Industriell ekonomi handlar om att utveckla och leda industriella teknik- och affärsprocesser. Utbildningen väver samman ekonomi och teknik med sociala aspekter och miljö, vilket ger dig förutsättningar att arbeta som bland annat projektledare, produktchef, logistiker, marknadschef och inköpare.

Utbildningen ger dig en helhetssyn 

Efter utbildningen ska du kunna tillämpa ekonomi och teknik i hela kretsloppet från produktutveckling, inköp och tillverkning, kvalitetssäkring, drift och underhåll via marknadsföring och distribution av produkter och tjänster till konsumtion och återvinning.Utbildningen ger dig en helhetssyn och ett ingenjörsmässigt arbets- och förhållningssätt.

Fokus på värdekedjan

Programmet inleds med ett fokus på teknik och matematik under det första året. Under andra året handlar det bl.a. om programmering och systemutveckling samtidigt som inslaget av industriell ekonomi ökar med ämnen såsom organisation, projektledning och kvalitetsstyrning. Vidare finns valbara kurser med inriktning mot ledarskap, produkt-/ produktionsutveckling och dataanalys. Det tredje året ägnas nästan uteslutande åt industriell ekonomi med fokus på strategi, metoder och styrning för att knyta ihop hela värdekedjan från leverantör till kund.För att få en helhetssyn vävs även hållbarhetsaspekter såsom miljö och CSR in i kurserna.

En bra plattform för din karriär

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du under handledning kan få tillämpa dina kunskaper på ett konkret problem hos ett industriföretag. Arbetsmarknaden för industriella ekonomer har under lång tid varit god och den breda kompetensen ger en bra plattform för framtida karriär och vidare studier.

 


 

 


 

Exempel på kurser med inriktning Industriell ekonomi

År 1
Gemensamma kurser och samläsning med maskin-, energiingenjörsprogram under 1½ termin inklusive kurs i Industriell ekonomi och kalkylering

Teknik och entreprenörskap

År 2
Industriell organisation och projektarbete
Projektledning och affärsprocesser
System och verksamhetsutveckling
Driftsäkerhet och kvalitetsledning

Valbara kurser inom:
Databassystem, Datautvinning, CAD/CAM, Tillverkningsteknik, Kommunikation och Ledarskap

År 3
Produktionslogistik
Industriell Ekonomi II – Redovisning
Industriell Ekonomi III – Verksamhetsstyrning
Juridik för ingenjörer
Arbetsmiljö
Industriell marknadsföring
Supply Chain Management
Examensarbete 

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UZ9
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se