Industriell ekonomi

Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng

Industriell ekonomi handlar om att utveckla och leda industriella affärsprocesser! Den engelska benämningen är ”Industrial Management” och det kanske ger en bättre bild av vad det handlar om. Utbildningen väver samman ekonomi och teknik och ger dig en helhetsbild av företagets processer.

Utbildningens innehåll

Programmet inleds med ett fokus på teknik och matematik under det första året. Under andra året handlar det om statistik, mekanik och hållfasthetslära samtidigt som inslaget av industriell ekonomi ökar och du får ett ekonomiskt affärsmässigt perspektiv på industri och teknik. Det tredje året ägnas nästan uteslutande åt industriell ekonomi med fokus på värdekedjan från leverantör till kund genom kurser inom bland annat marknadsföring, organisation, verksamhetsstyrning, projektledning, logistik och supply chain management. Viktiga inslag i dessa kurser är ett genomgående fokus på processorientering och lean-filosofi. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du under handledning får tillämpa dina kunskaper på ett konkret problem hos ett industriföretag.

Efter utbildningen ska du kunna tillämpa ekonomi, teknik och matematik i hela kedjan från idéformulering, konstruktion, materialanskaffning och tillverkning, kvalitetssäkring, drift och underhåll fram till försäljning och distribution av produkter och tjänster. Utbildningen ger dig en helhetssyn, initiativförmåga och ett ingenjörsmässigt arbets- och förhållningssätt. Den sammanhållande röda tråden genom utbildningen är affärsprocessen, dvs hur man skapar ett mervärde för kunder, ägare, personal och det omgivande samhället.

Det här kan du arbeta med

De tre årens utbildning leder på ett naturligt sätt fram till ett intressant utvecklande yrkesliv i ledande roller inom såväl tjänsteföretag som tillverkande företag. En industriell ekonom har de kunskaper som krävs för att bli en bra projektledare, produktchef, logistiker, marknadschef, inköpare, produktionschef eller VD. Under utbildningen kommer du också att kunna förbereda din väg ut på arbetsmarknaden genom projekt och andra samarbeten med regionala företag.

Typiska arbetsområden är bland annat  företagsutveckling, marknadsföring, investeringsbedömning, kvalitet, produktionsledning, inköp och logistik, samt underhåll och driftsäkerhet. Arbetsmarknaden för Industriella ekonomer har under lång tid varit god och genom den breda kompetensen är steget till det första jobbet ofta kort.

 


 

 


 

Exempel på kurser med inriktning Industriell ekonomi

År 1
Gemensamma kurser för alla ingenjörsprogram 

År 2
Kvalitet
Arbetsmiljö
Industriell organisation och projektarbete
Projektledning och affärsprocesser
System och verksamhetsutveckling
Driftsäkerhet och kvalitetsledning

År 3
Produktionslogistik
Industriell Ekonomi II – Redovisning
Industriell Ekonomi III – Verksamhetsstyrning
Vetenskaplig metod
Juridik för ingenjörer
Industriell marknadsföring
SCM – Hantering av nätverk och relationer i leverantörskedjan

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UZ9
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se