Maskinteknik: Konstruktionsteknikerprogrammet, 120 högskolepoäng

Många företag i regionen, och i Sverige, söker efter nya medarbetare som kan hjälpa till att omvandla idéer till färdiga produkter.

Som konstruktionstekniker vet du hur man skapar väl fungerande konstruktioner, som dessutom är lönsamma att tillverka. Du kommer sannolikt att arbeta i olika projektgrupper där du skapar CAD-modeller och underlag för tillverkning av olika delar i företagets produkter.

MotorUtbildningen ger dig grunder inom områden som maskinelement, materialval, produktkalkylering, tillverkningsteknik mm. Du får dessutom en introduktion till mekanik och hållfasthetslära, och de matematiska grunder som du behöver. Du utvecklar även förmågan att kommunicera om teknik på svenska och engelska, och att samarbeta med andra.

Programmet genomsyras av ett nära samarbete med teknikföretagen i regionen. Föreläsningar och övningar på högskolan varvas med kontakter på regionens teknikföretag genom projektarbeten, studiebesök och gästföreläsningar.

Du får möjlighet att testa dina färdigheter på olika sätt. Dels genom projekt som högskolan skapat, men också genom projekt som industrier i regionen vill ha hjälp med. Du skapar CAD-modeller, bygger dina produkter i vår välutrustade verkstad, och får därefter testa att de fungerar som det var tänkt. Du kan även få tillgång till verkstaden för att bygga eller laga egna produkter.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2VGR
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 8/A8 (Matematik D/Matematik 3c och Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2) eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1

Ansök

Ansök på Antagning.se