Magisterprogram i Audiovisuella Studier, 60 högskolepoäng

Vi ser det audiovisuella i film och television, vi ser det i nya interaktiva lösningar för webben och i datorspelen men även i musikbranschen.  Ljud och bild i samverkan, även kallat auditivt och visuellt, som präglar vårt mediesamhälle mer och mer. Vi kallar det med ett gemensamt begrepp för audiovisuellt. 

Audiovisuella studier är programmet för dig som har ett stort intresse för det audiovisuella området, konstnärlig och teknisk erfarenhet samt en kandidatexamen inom ljud- och musikområdet och/eller foto- och rörlig-bildområdena och vill fördjupa och vidareutveckla kunskaperna till en personligt unik kunskapsprofil.

Vårt magisterprogram är det enda i sitt slag i Sverige. Där erbjuder vi dig möjligheter till fördjupning och nya perspektiv bortom teori och praktik, konstnärligt och vetenskapligt.

Programmet förbereder dig inför fortsatt verksamhet inom medieindustrin, inom forskning vid universitet eller lärarverksamhet.

Programmet går på två terminer med fyra delkurser. Det tar dig från en introduktion till området, via egen produktion och fördjupning i egenhändigt valda produktionsmetoder, med fördjupning i vetenskaplig teori och metod inom området, till ett examensarbete. Här har den studerande stora möjligheter att påverka och välja inriktning på sin produktion. Efter fullföljt program kan du ansöka om en filosofie magisterexamen i Audiovisuella studier.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V22
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen med huvudområde musik, ljud- och musikproduktion, komposition, bildproduktion, audiovisuell produktion, grafisk design eller lärarexamen med inriktning mot medieproduktion. Kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng samt kunskap om och erfarenhet av produktionsprocesser och aktuell teknologi inom ljud- och/eller bildområdet som måste dokumenteras, eller motsvarande kunskaper.

Anmälningskod:
HDA-H2VDU
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 50%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen med huvudområde musik, ljud- och musikproduktion, komposition, bildproduktion, audiovisuell produktion, grafisk design eller lärarexamen med inriktning mot medieproduktion. Kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng samt kunskap om och erfarenhet av produktionsprocesser och aktuell teknologi inom ljud- och/eller bildområdet som måste dokumenteras, eller motsvarande kunskaper.