Magisterprogram i Audiovisuella Studier, 60 högskolepoäng

Audiovisuella studier är programmet för dig som har ett stort intresse för det audiovisuella området, konstnärlig och teknisk erfarenhet samt en kandidatexamen inom ljud- och musikområdet, foto- och rörlig-bildområdena eller motsvarande, och vill fördjupa och vidareutveckla kunskaperna till en personligt unik kunskapsprofil. 

Vi ser det audiovisuella i film och television, i musikbranschen, och i nya audiovisuella uttrycksformer. Vi ser det i nya interaktiva lösningar för datorspel, webb och i andra applikationer. Det är ljud och bild i samverkan som präglar vårt mediesamhälle mer och mer. Det är detta vi undersöker inom Audiovisuella Studier. 

Vårt magisterprogram är det enda i sitt slag i Sverige. Vi erbjuder dig här möjligheter till fördjupning och nya perspektiv bortom uppdelning i teori och praktik, eller konstnärligt och vetenskapligt. 

Programmets fyra delkurser ges på hel- eller halvfart, över två eller fyra terminer. Det tar dig från en introduktion till det audiovisuella fältet, via egen produktionsfördjupning, vetenskaplig teori och metod inom området, till ett examensarbete. Examensarbetet innehåller ett vetenskapligt uppsatsarbete och en gestaltande undersökning, vilka är sammanlänkade. Här finns goda möjligheter att välja inriktning på examensarbetet och även samarbeta med medieproducerande aktörer. 

Efter fullföljt program ansöker du om en filosofie magisterexamen i Audiovisuella studier. Programmet förbereder dig för fortsatt verksamhet inom medieindustrin, för forskarstudier eller lärarverksamhet. 

Exempel på magisterarbeten:

Layout och typografi i vetenskapliga artiklar: En kartläggning av konventioner gällande grafisk formgivning inom matematik, medicin och utbildningsvetenskap

Problems and Issues in Concept Design of Characters: Mapping the process of creative media characters in the first development stages

Challenges of Transmedia Storytelling: Considerations of Creating of Transmedia Projects

Musikalisk gestaltning av en ”image”: - En fallstudie i design av narrativ mediemusik

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V22
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen med ett av följande huvudområden: musik, ljud- och musikproduktion, komposition, bildproduktion, audiovisuell produktion, grafisk design eller lärarexamen med inriktning mot medieproduktion eller kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng samt dokumenterad kunskap om och erfarenhet av produktionsprocesser och aktuell teknologi inom ljud- och/eller bildområdet, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se

Anmälningskod:
HDA-H2VDU
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 50%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen med ett av följande huvudområden: musik, ljud- och musikproduktion, komposition, bildproduktion, audiovisuell produktion, grafisk design eller lärarexamen med inriktning mot medieproduktion eller kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng samt dokumenterad kunskap om och erfarenhet av produktionsprocesser och aktuell teknologi inom ljud- och/eller bildområdet, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se