Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur, 60 högskolepoäng

Programmet består av tre obligatoriska kurser samt ett antal valbara kurser. Under programmets första termin läser alla en obligatorisk kurs på 7,5 hp i litteraturvetenskapligt skrivande, samt ytterligare tre valbara kurser om vardera 7,5 hp. Studenten väljer fritt bland de litteraturvetenskapliga kurser som erbjuds på avancerad nivå inom huvudområdet Engelska. Studerande som ej läst kursen Litteratur och teori eller motsvarande på grundnivå 2 läser denna som en av sina valbara kurser. Möjlighet finns även att läsa en kurs om 7,5 hp inom något angränsande ämnesområde som är av relevans för det tänkta examensarbetet. Under programmets andra termin läses de obligatoriska kurserna Avancerad litteraturteori (7,5 hp) och Examensarbete (15 hp). Student väljer också en valbar litteraturvetenskaplig kurs på 7,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Engelska.

Mål

Efter avslutad utbildning skall studenten
- visa en bred kunskap och förståelse om litteraturteorins framväxt under 1900-talet och fram till idag,
- visa en god förmåga att tillämpa denna kunskap i form av textanalyser som visar på en hög grad av teoretisk medvetenhet om samspelet mellan språk, litteratur och kultur,
- visa en fördjupad kunskap och förståelse inom något litteraturvetenskapligt tema eller ämnesområde inom den engelskspråkiga världen,
- självständigt planera och genomföra en väl avgränsad forskningsuppgift inom det litteraturvetenskapliga området som visar på en teoretisk insikt om egna ideologiska och etiska ställningstaganden,
- visa på sådan muntlig och skriftlig språklig förmåga och färdighet som krävs för att på en klar och tydlig akademisk engelska effektivt argumentera för komplexa tolkningar och bedömningar av skönlitterära och litteraturkritiska texter samt aktivt kunna interagera med andra i en kritisk och konstruktiv miljö.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2ULQ
, International students only!
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Filosofie kandidatexamen med huvudområde engelska omfattande minst 180 högskolepoäng innehållande en uppsats i ämnet Engelska om minst 5000 ord, eller motsvarande kunskaper. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevant till vald specialisering i Magisterprogrammet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 27

Anmälningskod:
HDA-H2ULK
, International students only!
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 50%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Filosofie kandidatexamen med huvudområde engelska omfattande minst 180 högskolepoäng innehållande en uppsats i ämnet Engelska om minst 5000 ord, eller motsvarande kunskaper. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevant till vald specialisering i Magisterprogrammet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 14

Anmälningskod:
HDA-H2V9L
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 50%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Filosofie kandidatexamen med huvudområde engelska omfattande minst 180 högskolepoäng innehållande en uppsats i ämnet Engelska om minst 5000 ord, eller motsvarande kunskaper. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevant till vald specialisering i Magisterprogrammet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 14

Ansök

Ansök på Antagning.se

Anmälningskod:
HDA-H2V9K
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Filosofie kandidatexamen med huvudområde engelska omfattande minst 180 högskolepoäng innehållande en uppsats i ämnet Engelska om minst 5000 ord, eller motsvarande kunskaper. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevant till vald specialisering i Magisterprogrammet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 27

Ansök

Ansök på Antagning.se