Magisterprogram i engelska - lingvistik, 60 högskolepoäng

Do you have an undergraduate degree and are interested in continuing your studies of the English language? Then you are welcome to apply for the new one-year MA in Applied English Linguistics at Dalarna University. This is a high-quality programme run by researchers who specialise in Applied Linguistics. Our research areas include discourse analysis, writing and speaking in English, second language acquisition, sociolinguistics and computer-mediated communication.

The focus of the programme is the English language in different contexts and different communicative situations. We look at current issues in the different areas of Applied English Linguistics, the status of English as a global language, and communicating and learning in different environments including technology-mediated environments. A course specifically on linguistic method is included in the programme in order to prepare you for writing and presenting your thesis work.

In addition to building on your existing knowledge of linguistics, this degree will help prepare you for continued studies in applied linguistics. The skills and competencies developed during the programme are also of value in the workplace where expertise in communication in English is a merit. The content and the aims of the programme are also highly relevant for language teachers who wish to extend their qualifications.

You can study the programme from anywhere in the world as long as you have a reliable internet connection, as well as on campus in Falun, Sweden. We have regular meetings, seminars and lectures online where both campus and net-based students can discuss material together. Dalarna University is recognized as an attractive institution for net-based learning among language students, especially because of our real-time net-based seminars. Join this programme and explore the world where English is used.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2VKR
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 50%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Filosofie kandidatexamen med språkvetenskaplig inriktning omfattande minst 180 högskolepoäng innehållande en uppsats i ämnet Engelska, eller motsvarande kunskaper. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevanta för vald specialisering i magisterprogrammet. Uppsatsen måste vara skriven på engelska. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B) eller IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande kunskaperkunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 30

Ansök

Ansök på Antagning.se

Anmälningskod:
HDA-H2VKS
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Filosofie kandidatexamen med språkvetenskaplig inriktning omfattande minst 180 högskolepoäng innehållande en uppsats i ämnet Engelska, eller motsvarande kunskaper. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevanta för vald specialisering i magisterprogrammet. Uppsatsen måste vara skriven på engelska. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B) eller IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande kunskaperkunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 30

Ansök

Ansök på Antagning.se