Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng

Läs högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik – en utbildning för dig som vill arbeta med industriutveckling.

Sveriges exportframgångar bygger på vår förmåga att hela tiden utveckla våra industrier, att skapa bättre processer, smartare produkter och nya tekniker. Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med att utveckla dagens industrier och skapa förutsättningar för nya att växa fram.

Det här kan du arbeta med

Maskindetalj
Med tillstånd av Dellner Couplers AB

Maskiningenjörer arbetar med problemlösning, analyserar situationer och utvecklar nya lösningar, ibland i ledarposition och nästan alltid i team med kollegor med andra bakgrunder. Utbildningen förbereder dig att jobba med teknik i såväl ett affärsinriktat som ett hållbart perspektiv. Med fokus på konstruktion och produktutveckling, och en konstant tro på att allt kan förbättras, skapar du möjligheter i små eller stora företag. Du börjar kanske arbeta som konstruktör eller produktutvecklare, för att senare utvecklas till projektledare eller en annan ansvarig befattning. Behovet av ingenjörer är stort. En utbildning i maskinteknik kan ofta vara en snabb väg ut på arbetsmarknaden, till ett roligt och kvalificerat arbete, med hela världen som arbetsfält.

Studenter i maskinteknik

Om utbildningen

Utbildningen ger dig först en teoretisk grund inom ämnen som hållfasthetslära materiallära och tillverkningsmetoder. Du utvecklar succesivt ett kreativt, ingenjörsmässigt arbetssätt. Med utgångspunkt från dessa kunskaper lär du dig att skapa lösningar som möter behovet av nya produkter som skapas i väl fungerande produktionssystem ­–som bidrar till en hållbar utveckling och ett gott ekonomiskt resultat. Som student har du tillgång till moderna verkstäder och laboratorier där vi knyter samman teori till praktik. Genom studiebesök och projektarbeten varvas föreläsningar på högskolan med kontakter och samarbeten med regionens teknikföretag. Tack vare Högskolan Dalarnas samarbete med utländska lärosäten har du stora möjligheter att lägga till studier, eller praktik, vid utlänska högskolor och universitet.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V9F
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se