Film- och TV-produktion, 180 högskolepoäng

Studentprojekt HT-2010 av avgångseleverna Mikael Eriksson, Nils Jidemyr,
Ludvig Hedenborg och Sebastian Stanczak filmat med Red-kamera.
.

KnowHow & KnowWhy 

Har du som mål att arbeta inom film och TV skall du välja programmet Film- och TV-produktion. Utbildningen ger dig en bred praktisk och teoretisk bas att stå på för att du enklare ska kunna utveckla dig inom en bransch i snabb förändring.

Tidigare studenter arbetar främst som fotografer och redigerare men den breda utbildningen gör att några av dem arbetar som b-foto, regiassistent, bildproducent och med efterbearbetning av reklamfilm.

Högskolan Dalarna har skapat en utbildning som kombinerar praktiskt hantverkskunnande med teknisk förståelse och teoretisk reflektion. I seminarier och produktionsredovisningar övar du upp din kreativitet och analytiska förmåga.

Teori och praktik följs åt under hela utbildningen så att teorin fördjupar den praktiska kunskapen. Lärarna har mångårig erfarenhet från film- och TV-produktion eller är akademiskt meriterade. Du studerar och producerar bl a kortfilmer, dokumentärer och olika former av TV-produktioner.

Genom uppsatsskrivande övas förmågan till teoretiskt och praktiskt utforskande. Du får här möjligheten att fördjupa dig inom ett område som du är särskilt intresserad av. Utbildningen avslutas med en praktik på ett medieföretag. Här får du erfarenhet och nya kontakter. Ungefär 3/4 av de studenter som går ut får arbete inom branschen, inte sällan genom kontakter från praktikplatsen.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V6K
Programstart: v35, 2017
Löpande antagning: Ja
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se