Kandidatprogrammet - Manus för film och TV, 180 högskolepoäng

KnowHow & KnowWhy

Manusutbildningen på Högskolan Dalarna är en av tre i landet som leder till en kandidatexamen. Under tre år utvecklar du ditt filmberättande genom skrivande, analys och teoretiska studier. Kurserna innehåller många praktiska övningar och programmet är progressivt, i den mening att kurserna blir alltmer avancerade. Du skriver individuellt och i grupp på sätt som är direkt överförbara till professionellt skrivande. 

Du kan inte skriva filmmanus om du aldrig gjort en film!

Det som skiljer oss från andra manusutbildningar på högskolenivå är att vi integrerar kurser i film/tv-produktion. Vår övertygelse är att för att kunna skriva kompetenta manus måste du också få arbeta praktiskt med film och tv. Först då får du insikt i hur manuset används  under produktionens olika faser(det har fler funktioner än du kanske tror) och ser din roll i det stora sammanhanget. Du är med och gör en kortfilm, en dokumentärfilm och en tv-produktion.

Du har något att berätta och vill göra det i manusform

Ett starkt engagemang i att skriva och berätta är en förutsättning för att lyckas som manusförfattare. Drivkraften att producera texter måste komma från dig själv. Bredden och variationen i skrivövningarna ger dig tillfälle att hitta ditt eget språk och uttryck och teoretiska delar låter dig bredda din förståelse för filmens speciella uttrycksmöjligheter. Du får god insikt i de professionella utmaningar som erbjuds en manusförfattare idag.  

Om du vill söka

En stor del av kurslitterauren är på engelska så du behöver goda engelskakunskaper. Mycket av kommunikationen mellan studenter och skolan sker via nätet så du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Utbildningen äger rum på Mediahuset på Kasernplan i Falun. Efter avslutad utbildning ska du ha kapacitet att arbeta på manusredaktioner som avsnittsförfattare, redaktör eller researcher; skriva web-, kortfilms- eller novellfilmsmanus; göra programförslag, synopsis och treatments på dokumentära eller fiktiva projekt; arbeta med informationsfilm, företagspresentationer etc.


Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V2S
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se