Musik- och ljuddesign, 120 högskolepoäng

Den snabba utvecklingen inom ljudteknologin har under senare år medfört att produktioner som tidigare krävde stora personalresurser och en omfattande utrustning i dag kan genomföras med en integrerad utrustning av ett mindre team - eller t o m av en enda person. Programmet Musik- och ljuddesign 120 hp förbereder de studerande inför denna nya situation.

Programmet riktar sig till Dig som har nosat på musikproduktion och vill skaffa Dig en utbildning inom detta område. Antingen handlar det om att Du vill vidareutbilda Dig inom Ditt nuvarande yrke eller förstärka Din kompetens inom en bisyssla som på sikt kan bli Din huvudsakliga sysselsättning.

Programmet ger undervisning och handledning huvudsakligen på distans, dvs via Internet. Du kan välja mellan hel- och halvfartsstudier - men observera att anmälningskoderna är olika. Någon enstaka campusträff per termin arrangeras på de kursgivande lärosätena Mittuniversitetet (Sundsvall), Linnéuniversitetet (Växjö) och Högskolan Dalarna (Falun). De tre lärosätena bidrar med sina egna specifika kompetenser inom ljudteknik, elektronik, ljud- och musikproduktion, detta för att ge en utbildning som motsvarar ljud- och musikbranschens aktuella krav.

Teori och praktik samsas i utbildningens många produktionsuppgifter, men också i de uppgifter som handlar om att analysera befintliga ljud- och musikproduktioner. I slutet av utbildningen finns en arbetsplatsförlagd praktikkurs.

Utbildningen kan byggas på med ett tredje år i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna, vilket kan resultera i en kandidatexamen.

Klicka här för att komma till en programsida som innehåller ytterligare information om Musik- och ljuddesign-programmet.

Programtillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-V2TQ2
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 0

Anmälningskod:
HDA-V2U32
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 50%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 0