Personal- och arbetslivsprogram, 180 högskolepoäng

Läs personal- och arbetslivsprogrammet – en utbildning för dig som vill utveckla människor och organisationer

Är du intresserad av människor och prestationer? Vill du lära dig mer om dynamiken mellan människor i grupp, vill du undersöka vad de motiveras av och vad som får dem att handla? Kan du se dig själv som en framtida personalchef, ledarskapskonsult eller karriärcoach? Då är personal- och arbetslivsprogrammet något för dig.

Det här kan du arbeta med

Programmet utgörs av en sammanhållen personalvetenskaplig grundutbildning som leder till kandidatexamen i huvudområdet Personal och Arbetsliv. Vad du sedan väljer att arbeta med handlar mycket om personlighet och intresse. Personalvetare återfinns i olika former i nästan alla medelstora och stora företag och organisationer, både offentliga och privata. Deras arbetsuppgifter kan spänna från rekrytering, arbetsmiljö och chefsstöd till kompetensutveckling och ledarskapsfrågor. I en värld där tjänsteorganisationer blir allt vanligare, där medarbetarnas kompetens och utvecklingsmöjligheter får allt större betydelse, har personalvetaren en viktig nyckelroll. Du kommer att få både ansvar och ges möjlighet att påverka organisationen som du arbetar i och din egen utveckling.

Om utbildningen

Upplägget på personal- och arbetslivsprogrammet (PAL) utgår från tvärvetenskapliga kurser inom fältet personalvetenskap. Innehållet hämtas främst från ämnen som pedagogik, sociologi, psykologi, arbetsrätt, företagsekonomi och arbetsvetenskap. Kurserna består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier, diskussioner och projektarbeten. Många gånger utgår de ifrån arbetslivsanknutna och verklighetstrogna uppgifter. Programmet har i normalfallet schemalagd undervisning två dagar per vecka. Här ges studenterna vägledning av engagerade lärare och får möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar tillsammans med sina kurskamrater. Vi tror också att det är viktigt för våra studenters utveckling att de har en god och nära relation med sina framtida arbetsgivare. Med start under andra året finns därför möjlighet att medverka i ett ettårigt mentorprogram.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UZ6
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se