Sport Managementprogrammet, 180 högskolepoäng

Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna startade 2002 och var då en av de första utbildningarna inom detta område i Sverige och den allra första att erbjuda en examen i företagsekonomi.

Idrotten har under senare decennier genomgått en snabb förändring som ställer allt större krav på ekonomisk, juridisk och samhällsanalytisk kompetens hos dem som ska leda och utveckla idrottens organisationer. Detta gäller t.ex. finansieringsformer, relationen mellan organisation och aktiva, evenemangs omfattning och ekonomiska omslutning, en övergång från en ideellt baserad organisation till en professionell/kommersiell organisation, m.m.

Programmets mål är att du efter genomgången utbildning ska kunna arbeta med ledning och utveckling av idrottens organisationer. Du ska ha den grundläggande kunskap inom ekonomi, juridik, organisation och samhällsanalys som krävs för detta arbete. Efter avklarad utbildning får du en filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi.  

Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna har Falun som huvudsaklig studieort, men vissa kurser ges även i Borlänge. I Falun har du som student närhet till bra träningsmöjligheter och ett stort antal olika idrottsorganisationer finns representerade i regionen. Programmet tillhör Akademin Industri och samhälle och många av lärarna på programmet arbetar med forskning som är relevant för utbildningen.

Samarbeten med många olika idrottsorganisationer och företag förekommer kontinuerligt i form av gästföreläsningar eller studiebesök samt som studieobjekt vid uppgifter på olika kurser. Gästföreläsare har bjudits in från exempelvis Riksidrottsförbundet, Hammarby fotboll, Färjestads BK, Frölunda Indians, Vasaloppet, Leksands IF, Mora IK, Falu BS Bandy, IK Brage, Falu Tennis klubb, Peace & Love, Gefle IF, IEC Sports, Clash of Nations, m.fl. Dessutom arrangeras återkommande via Sport Managementföreningen olika aktiviteter som ger en erfarenhet.   

Programmet är väl etablerat i Falun och varje år kommer cirka 70 procent av studenterna från orter utanför Dalarna. Studenterna på Sport Managementprogrammet är mycket nöjda med sin utbildning. Det genomförs varje år programvärderingar med alla årskurser och de senaste fyra åren har avgångsstudenterna gett en sammanfattad bedömning av utbildningen med följande betyg: 4.1/5 (2009), 4.0/5 (2010), 4.4/5 (2011) och 4.1/5 (2012).

”Programmet Sport Management är ett gott exempel på hur man kan etablera en branschorienterad ekonomutbildning. Här finns en stödjande miljö av lärare, studenter och branschkontakter. Här finns en infrastruktur – Lugnet i Falun – som synliggör den praktik, som studenterna förbereder sig inför. Programmets image verkar vara god och det räknas som ett av de bättre i den svenska högskolan.” (Företagsekonomi som regional kraft: medborgar- och expertkunskap. Utvärdering genomförd av Leif Borgert, univ.lektor, f.d. rektor vid Högskolan Dalarna samt Högskolan på Gotland.)

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UZB
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se