Systemvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Är ett mycket bra val för både en akademisk examen och för ett framtida jobb inom Data/IT området.

Dels för att utbilding har hög kvalitet enligt universitetskanslersämbetet.

Men också för att det finns ett ökat behovet av att anställda personer med systemvetarutbildning. SCB arbetskraftsbarometer 2015.

Vår utbildning har god kontakt med IT-branschen genom gästföreläsningar, projektarbeten och examensarbeten. För många studenter har just examensarbeten lett till anställning. 80% av de studenter som gick ut i våras har fått jobb.

Programmet har vunnit pedagogiskt pris 2015

Varför utbilda sig till systemvetare?

Du som tycker att det är intressant att skapa, designa och programmera webb- och mobilapplikationer som underlättar för människor i verksamheter ska söka detta program.

Det här kan du arbeta med 

Efter en examen från Systemvetenskapliga programmet kan du arbeta som mjukvaru- och systemutvecklare, testare,  efter ett antal års erfarenhet även IT-arkitekt. SACO har undersökt hur den framtid arbetsmarknaden ser ut från 2015-2020 för systemvetare (se sid 84)

Om utbildningen

Systemutveckling kan ses som länken mellan IT, verksamheten och affärerna därför är kunskap om informationsteknik (IT) och dess användning i verksamheter en grund i detta program. Du får en kompetens som är mycket efterfrågad av näringslivet. Denna kompetens bygger på en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper om förändringsanalys, modellering, verksamhets- , system- och mjukvaruutveckling, testning, databasdesign, datorkommunikation, informationssystem och -hantering, företagsekonomi, statistik samt kommunikation och gruppdynamik.  

En av kärnkompetenserna för en systemutvecklare är programmering därför består hälften eller mer av programmets kurser av programmering inom t ex desktop-, webb- och mobilprogrammering, men även databasprogrammering och datahantering samt olika systemutvecklingsmodeller och metoder.

Detta treåriga program leder till en filosofie kandidatexamen i informatik.

IT-system för verksamheter och användare

Du får kunskap som gör att du, självständigt och i grupp, kan analysera, planera och genomföra systemutvecklingsarbete för att designa, utveckla, testa och förvalta informationssystem som stödjer olika verksamheter, dess användare och kunder. Du fördjupar dig i tekniker som krävs för att utveckla e-tjänster på internet, samt tekniker som krävs för att analysera och utveckla olika affärsverksamheter.

Riktiga case från IT-branschen i kurser

Utbildningen avslutas bla med kursen Systemutveckling på internet där ett från IT-branschen formulerat "case" ska analyseras, designas, utvecklas, förbättras och eller förändras samt testas. Här jobbar du i grupp för att nå kundens krav och behov. Ni bestämmer själva projektstyrnings- och systemutvecklingsmetod. Vilka tekniker mm som ska användas för att lösa uppgiften.

Utlandsstudier eller -praktik

Vi ser gärna att studenter läser eller gör praktik en termin eller del av termin utomlands. I åk 2 på höstterminen är det lämpligt att åka iväg. Läs mer om utlandstudier och -praktik här .

Sommarkurs i Kina

Sommaren 2015 genomfördes på JUFE Universitet i Nanchang, Kina en sommarkurs i Android programmering där tre svenska och nio kinsesiska studenter deltog. Lärare på kursen var vår egen programansvarig Pär Eriksson. Sommaren 2016 kör vi kurs igen.

Vidare studier på masternivå

Efter avslutade studier kan du söka vårt Master program inom BI (Business intelligence). 

Programansvarig

Pär Eriksson
E-post: pei@du.se

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V9G
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se