Teknisk bastermin - val Byggteknik, 30 högskolepoäng

Basterminen kompletterar dina studier på gymnasiet och ger dig behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet. 

Du får under en termin

  • Läsa in den behörighet du saknar
  • Erfarenhet av högskolestudier
  • Utveckla din studieteknik
  • Lära känna nya studiekamrater, högskolans anställda och lokaler
  • Prova på studentlivet

När du söker till basterminen väljer du också vilket utbildningsprogram på Högskolan Dalarna du vill fortsätta med efter basterminen. Det innebär att du har en garanterad plats på motsvarande högskoleingenjörsutbildning.

Om du fullföljer basterminen och erhåller den behörighet som krävs har du en garantiplats på ett utbildningsprogram inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin, förutsatt att du söker det i tid.

OBS! Trots val av inriktning på basterminen kan du söka valfritt ingenjörsprogram men får då inte möjlighet till garantiplats.

Observera
Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Studierna på basterminen ger inte akademiska högskolepoäng (hp). Då basterminen räknas som för­beredande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier. Det innebär att dina basårsstudier inte påverkar omfattningen av de studiemedel du kan söka för studier på högskolenivå

Programtillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-V2UFC
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 8/A8 (Matematik D/Matematik 3c, Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 och Kemi A/Kemi 1) eller motsvarande kunskaper. Sökande med godkänt betyg i Fysik A/Fysik 1a/Fysik 1b1 beviljas dispens från kravet på Fysik B/Fysik 2