Tekniskt basår - val Industriell ekonomi, 60 högskolepoäng

Basåret kompletterar dina studier på gymnasiet och ger dig behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet.

Du får under ett år

  • Läsa in den behörighet du saknar
  • Erfarenhet av högskolestudier
  • Utveckla din studieteknik
  • Lära känna nya studiekamrater, högskolans anställda och lokaler
  • Prova på studentlivet

När du söker till Tekniskt basår - val Industriell ekonomi erhåller du en garantiplats på högskoleingenjörsutbildningen Industriell ekonomi 180 hp nästkommande termin, förutsatt att du fullföljer basåret, erhåller den behörighet som krävs för bli antagen samt söker utbildningen i tid.

OBS! Trots val av inriktning på basåret kan du söka valfritt ingenjörsprogram men får då inte möjlighet till garantiplats.

Observera
Basåret är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basårsstudierna ger inte akademiska högskolepoäng (hp). Eftersom basåret räknas till för­beredande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier. Det innebär att dina basårsstudier inte påverkar omfattningen av de studiemedel du kan söka för studier på högskolenivå