Kompletterande utbildning för systemvetare med utländsk examen, 60 högskolepoäng

Två studenter på högskolan Dalarna

Vid Akademin Industri och samhälle kan du bygga på och komplettera din utländska examen med ett års studier (60 hp) inom två System­vetenskap med inriktning på Informatik.

Denna systemvetenskapliga utbildning är speciellt anpassad för dig som är intresserad av att bygga på med kunskap om hur det svenska samhället fungerar och hur utvecklingen av det svenska näringslivet med många internationella stora företag har gått till. Utöver det så ingår ”brush-up” kurser i informatik (och närliggande områden) samt en modul i statsvetenskap och entreprenörskap. I vissa av kurserna kommer det ingår näringslivskontakter.

Övrigt

Utbildningen omfattar ett års studier (60 högskolepoäng) och efter att du har avslutat din kompletterande utbildning kan du ansöka om samlat kursintyg från Akademin Industri och Samhälle vid Högskolan Dalarna. Kursintyget innehåller en sammanställning över de kurser som ingått i utbildningen och utfärdas när du har avslutat utbildningens kurser med resultatet godkänt.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2VRE
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Avslutad examen på grundnivå (motsvarande en kandidatexamen eller en högskolexamen) från ett utländskt universitet med inriktning mot systemvetenskap med Informatik/ informations­system (eller motsvarande). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B/Svenska som andra språk B, lägst betyget Godkänd

Ansök

Ansök på Antagning.se