Filmdesign för reklam och information - kandidatprogram, 180 högskolepoäng

Utbildningen riktar sig till dig som tänker dig en karriär inom reklam- och informationsfilm. Du skaffar dig kunskaper och erfarenheter för att göra audiovisuella produktioner med ett flertal användningsområden inom såväl kommersiell som icke-kommersiell informationsverksamhet. En tyngdpunkt i utbildningen ligger på den komprimerade och lättillgängliga framställningsform som når sin publik genom nya visningsfönster på webben och i den offentliga miljön.

Ny teknik har skapat plats för stora förändringar i medievärlden. Nya visningsfönster, på nätet och i den offentliga miljön gör att där det tidigare enbart fanns möjligt att visa stillbilder med text i tryckt format finns nu plats för audiovisuella produktioner. Det öppnar en ny marknad för reklam, och informationsfilm som distribueras via webben och på skärmar. [HS1]

Kombinera praktiskt kunnande med teoretisk reflektion

Högskolan Dalarna har skapat en utbildning som kombinerar praktiskt hantverkskunnande med teknisk förståelse och teoretisk reflektion. I seminarier och produktionsredovisningar övar du upp din analytiska förmåga. Teori och praktik följs åt under hela utbildningen så att teorin fördjupar den praktiska kunskapen. Du gör ett vetenskapligt arbete som leder till en fil. Kand. examen.

Kameran, mikrofonen och redigeringen är dina viktigaste verktyg

Regi-, scenografi-, foto- ljud -och klippövningar varvas med efterbearbetningslaborationer där färgkorrigering ingår. Du studerar perceptions- och kommunikationsteorier. Stor vikt läggs också vid producentens roll och produktionsekonomi. Designbegreppet genomlyses i relation till konceptutveckling och kundnytta. Därutöver gör du multimodala analyser för att belysa potentialen till meningsskapande i både design och produktion.

Branschförlagd utbildning ger erfarenhet och viktiga kontakter

Utbildningen avslutas med en 10 veckors branschförlagd placering på ett medieföretag. Du får då erfarenhet och kontakter somi många fall [HS3] leder till arbete.

Vill du veta mer?

www.du.se/filmdesignforreklamochinformation

www.du.se/avm

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V6D
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se