Utveckling av eTjänster, 120 högskolepoäng

Image courtesy of adamr at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of adamr at FreeDigitalPhotos.net

Utveckling av eTjänster

IT-utvecklingen har förändrat vårt arbets­liv och vår vardag i grunden under de senaste 20 – 30 åren och fortsätter att göra så. Till­gången till bred­band/fiber i hemmen, WiFi på många platser och även mobilabredband gör att vi ofta är uppkopplade dygnet runt. Vad ger detta för möjlig­heter? Vad kan vi använda denna infrastruktur till? Med rätt kunskap kan du vara med och utveck­la intressanta eTjänster som ingen vill vara utan.

"Utveckling av eTjänster" är ett unikt nätbaserat IT-program med fokus på eTjänster.

eTjänster av olika typer finns i vår vardag. Förmodligen deklarerar du redan via mobilen eller på Internet, köper eller säljer på Blocket, är medlem i något socialtnätverk, är nyfiken på Hemnet, ansöker om studie­medel eller planerar din kommande bilsemester via eTjänster.  Kanske är du redan verksam inom IT-området och vill vidareutveckla dig inom design och utveckling av eTjänster. Behovet finns för utveckling av nya och förbättrade eTjänster för privatpersoner, myndigheter och företagare.       

eTjänster handlar både om design och om programmering av IT-system. En spännande kombination att arbeta med både under studietiden och i arbetslivet!


Det här kan du arbeta med

Exempel på arbetsområden efter avslutad utbildning är Databasadministratör, Datasäkerhetsansvarig, Datautbildare, Drifttekniker, IT-samordnare, Nätverkstekniker, Programmerare, Systemerare, Webbdesigner och Webmaster, Kravställare, designer och utvecklare av eTjänster.

Om utbildningen

Att utveckla eTjänster handlar både om design av eTjänster och om program­mering av IT-system. En spännande och kreativ kombi­nation! Efter programmet kan du ta ut en Hög­skole­­examen på 120 högskole­poäng. Denna examen kan du sedan bygga på med andra högskole­studier om du vill.         

Examen
Efter programmet kan du ta ut en Högskoleexamen på 120 hp.

Du söker programmet via antagning.se eller via www.du.se/etjanster (här väljer du det programtillfälle som passar dig bäst: programtillfälle innevarande termin eller programtillfälle nästa termin. Din ansökan länkas vidare till Antagning.se med rätt anmälningskod).

När du har blivit antagen så har vi "fri start, fri fart". Det innebär att du:

  1. kan börja en kurs när du vill (sommaren är ett undantag)
  2. du bestämmer själv din studietakt (observera att högskoleadministration och CSN använder fortfarande 50% eller 100% studietakt - därför gör vi en individuell studieplan tillsammans med dig. Du själv "sköter" och ansvarar för din eventuella kontakt med CSN)
  3. du kan studera varifrån du vill

Med andra ord; du möter oss aldrig i Högskolans lokaler, men via Internet i många olika former. Programmet innehåller 15 kurser, däribland: Introduktion till informatik och eTjänster, Design av eTjänster, Design av IT-system,  Databassystem, Publicering på Internet, E-samhället:e-governance och eTjänster, Nätjuridik och Examensarbete.

Under länken "Vanliga frågor" hittar du svar på några frågor om programmet - vid övriga frågor var vänlig skicka mail till programansvarig, Ulrika Artursson Wissa, uaw@du.se eller ring på 023 77 86 05.

Programtillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-V2TFU
Programstart: Individuell start
Studietakt: 50%, Individuell takt medges
Studieort: Flexibel (Borlänge)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 0

Anmälningskod:
HDA-V2TFT
Programstart: Individuell start
Studietakt: 100%, Individuell takt medges
Studieort: Flexibel (Borlänge)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 0

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V99
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%, Individuell takt medges
Studieort: Flexibel (Borlänge)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 0

Ansök

Ansök på Antagning.se

Anmälningskod:
HDA-H2V9A
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 50%, Individuell takt medges
Studieort: Flexibel (Borlänge)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 0

Ansök

Ansök på Antagning.se