Lärarutbildning

Lärare gör skillnad!

Lärare är skolans viktigaste tillgång. Ingen annan enskild faktor är så viktig för framgångsrik undervisningen. Läraryrket är inspirerande och utvecklande. Tänk dig att varje morgon få möta en grupp nyfikna och förväntansfulla ansikten.

Nöjda lärarstudenter

Lärarutbildningar i Dalarna

Vid Högskolan Dalarna utbildas förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Dessutom erbjuds Kompletterande pedagogisk utbildning - KPU, 90 högskolepoäng. 

Vårterminen 2017 startar Ämneslärarprogrammet och Yrkeslärarprogrammet som nätbaserade utbildningar. Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet startar som nätcampus. 

Nätcampus - det bästa av två världar!

Högskolan Dalarna möjliggör för dig att studera till grundlärare eller förskollärare på campus och via nätet – genom det vi kallar nätcampus. Det betyder att alla lärarstudenter studerar via nätet och på samma digitala lärplattform, och därför måste ha möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via en dator eller motsvarande. Samtidigt betyder det att alla träffas på campus i Falun, vanligtvis tre gånger per termin, beroende på vilket ämne eller vilken kurs som läses. Däremellan väljer du själv om du vill mötas på campus eller om du föredrar att följa undervisningen via nätet – eller en kombination av båda. På så vis utnyttjar vi det bästa av två världar.  

Lärare och förskollärare är framtidsyrken!

Det utbildas för få förskollärare och lärare i landet. Enligt Sveriges kommuner och landsting behövs det 50 000 nya grundskole- och gymnasielärare samt 29 000 nya förskollärare fram till år 2020. Det gör att förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare är framtidsyrken.