Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Att arbeta som förskollärare

Vill du arbeta med barns utveckling och lärande och ta ansvar för den pedagogiska verksamheten på en förskola? I så fall ska du utbilda dig till förskollärare. Det är svårt att tänka sig ett mera utvecklande, stimulerande och kreativt arbete. Förskolan är en egen skolform med ett tydligt pedagogiskt uppdrag. 

Nätcampus - det bästa av två världar!

Högskolan Dalarna möjliggör för dig att studera till förskollärare på campus och via nätet – genom det vi kallar nätcampus. Det betyder att alla lärarstudenter studerar via nätet och på samma digitala lärplattform, och därför måste ha möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via en dator eller motsvarande. Samtidigt betyder det att alla träffas på campus i Falun, vanligtvis tre gånger per termin, beroende på vilket ämne eller vilken kurs som läses. Däremellan väljer du själv om du vill mötas på campus eller om du föredrar att följa undervisningen via nätet – eller en kombination av båda. På så vis utnyttjar vi det bästa av två världar.

Tydlig identitet och eftertraktad examen

Särskilt utvalda partnerförskolor

De verksamhetsförlagda delarna i utbildningen – sammanlagt fyra femveckorsperioder – genomförs på särskilt utvalda partnerförskolor i Dalarna med omnejd. Det betyder att du får en professionell handledning och coaching av erfarna förskollärare på förskolor som specialiserat sig på att introducera lärarstudenter i sin kommande yrkesroll. 

Utbildningens innehåll

Förskollärarprogrammet innehåller studier inom utbildningsvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning och ämnesstudier inom det förskolepedagogiska området. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen. Du får bland annat läsa om förskolans organisation och styrning, sociala relationer, ledarskap, värdegrund och specialpedagogik.

Ämneskurserna handlar exempelvis om lek och kommunikation, bild, rörelse och musik, tidig språk-, läs- och skrivutveckling, matematik samt natur och teknik.

Ett framtidsyrke

Utbildningen till förskollärare omfattar 210 högskolepoäng. Det motsvarar 3,5 års studier på heltid. Utbildningen ger dig en tydlig yrkesidentitet som förskollärare och en eftertraktad examen. Just nu är det stor efterfrågan på förskollärare och framtidsutsikterna är goda. 

Programtillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-V2U2A
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V6J
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se